KULTURA W SIECI

Zostałam stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w ramach programu Kultura w sieci będę mogła zrealizować swój projekt UTULĘ THULE MÓWI O SZTUCE PÓŁNOCY.

Projekt “Utulę Thule mówi o sztuce Północy” to prezentacja sztuki nordyckiej. Celem projektu jest przybliżenie polskiej publiczności kultury krajów nordyckich poprzez sztukę prezentowaną na czterech platformach: YouTube, Facebook, Instagram oraz strona internetowa. Projekt zakłada rozpowszechnienie twórczości mniej znanych w Polsce artystów północnych, głównie ze Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii oraz Islandii, przede wszystkim tworzących na przełomie XIX i XX wieku, w dziedzinach: malarstwo, rzeźba, grafika, architektura. Filmom-wykładom towarzyszyć będzie codzienna prezentacja wybranych dzieł w otwartej grupie “Sztuka Północy” oraz prezentacja sztuki islandzkiej na koncie Instagram, a także tekstów o muzeach nordyckich. Działania te są zaproszeniem do codziennego kontaktu ze sztuką oraz dyskusji na temat obecności podobieństw/inspiracji sztuką nordycką w twórczości artystów polskich oraz okazją do prezentacji dzieł artystów skandynawskich w zbiorach polskich.

Autorką projektu jest historyk sztuki i skandynawistka, islandofilka i miłośniczka kultury Północnej. Chcę za pomocą narzędzi internetowych w sposób łatwy, szybki i skuteczny dzielić się moją wiedzą na temat sztuki skandynawskiej, zgromadzoną w trakcie procesu kształcenia, jak i licznych wyjazdów do muzeów nordyckich oraz współpracy międzynarodowej i znajomości ze specjalistami. Seria wymienionych w projekcie działań ma pokazać bogactwo i złożoność sztuki nordyckiej, nieznanej polskiej publiczności. Chcę pokazać piękno i niezwykłość sztuki, którą pasjonuję się od dawna, ale dzielić się z nią również ze względu na wynikające z niej ciekawe i inspirujące rozwiązania, które warto promować. Z uwagi na sąsiedztwo geograficzne, liczną Polonię w krajach nordyckich oraz popularność tych destynacji wśród polskich turystów, prezentacja kultury i sztuki nordyckiej w przystępnej formie uzupełni lukę w stanie ogólnej wiedzy na temat obszaru północnego, a także pomoże zrozumieć specyfikę krajów nordyckich.
Ważnym założeniem projektu jest codzienny kontakt ze sztuką. Dzięki dostępowi do reprodukcji dzieł (z dziedziny malarstwa, rzeźby, grafiki) oraz fotografii architektury, odbiorca będzie miał szansę pogłębić swoją wrażliwość oraz wypracować sposób patrzenia na sztukę w ogóle, mając do dyspozycji zetknięcie z mniej znanymi, a więc zachęcającymi do własnej interpretacji i dyskusji dziełami. Wykład w formie filmu oraz krótki komentarz do reprodukcji, a także regularne udostępnianie moich tekstów o sztuce nordyckiej będzie wprowadzeniem w sztukę Północy, ale też zaproszeniem do podzielenia się spostrzeżeniami, inspiracjami, własnymi znaleziskami. Strona www.utulethule.pl będzie miejscem spinającym wszystkie działania, punktem wyjścia dla użytkownika chętnego wziąć udział w tym projekcie.

Głównym założeniem projektu są interaktywne działania edukacyjne skoncentrowane na ćwiczeniu umiejętności krytycznego i innowatorskiego odczytywania dzieł kultury. Projekt daje więc szansę na refleksję na temat obecności podobieństw lub inspiracji sztuką nordycką w twórczości artystów polskich oraz okazją do prezentacji dzieł artystów skandynawskich w zbiorach polskich. We współpracy z różnymi instytucjami i specjalistami będzie również okazją do poszerzenia prezentacji kultury krajów Północy o inne konteksty, np. literaturę czy historię obszaru nordyckiego. Efektem będzie pogłębienie tak
kultury skandynawskiej, jak i zrozumienie podobieństw i różnic krajami nordyckimi a kulturą polską.

Plan działań:

1) Cykl filmów w formie wykładu z reprodukcjami. Podczas niego Wnioskodawca prezentuje wybrane zagadnienie (twórczość danego artysty, motyw) w formie przystępnej, odpowiednio zilustrowanej reprodukcjami, prelekcji zarejestrowanej w formie wideo o długości do 20 minut każda, publikowanej raz w tygodniu na specjalnie utworzonym do tego kanale na YouTube.
2) Codzienna prezentacja dzieł artystów północnych wraz z opisem (autor, tytuł, data, lokalizacja, komentarz do dzieła) w otwartej grupie “Sztuka Północy“.
3) Prezentacja muzeów nordyckich w cyklu tekstów na www.utulethule.pl oraz promocja na Facebooku.
4) Prezentacja sztuki islandzkiej na koncie Instagram w formie zdjęcia z krótkim opisem.
5) Promocja filmów z YouTube na stronie Facebook oraz w grupie “Sztuka Północy”, a także regularna zapowiedź działań za pomocą newslettera oraz na stronie www.utulethule.pl.

*ze względu na skrócenie stypendium z sześciu miesięcy do trzech, zastrzega się zmniejszenie zakresu tych działań.

Przewidziane rezultaty:

Powiększenie kręgu ludzi zainteresowanych sztuką, a także promocja kultury i sztuki w ogóle. Codzienny kontakt ze sztuką, w tym przyjemnymi dla oka pejzażami i atrakcyjnymi wizualnie scenami rodzajowymi, będzie ukojeniem w trudnych czasach, ale także miłym zaskoczeniem również dla osób na co dzień nie interesujących się sztukami wizualnymi. Regularna prezentacja mniej znanych dzieł sztuki pogłębi wrażliwość odbiorcy, wzbogaci jego wyobraźnię, pozwoli na chwilę refleksji i zadumy. Zachęta do bliższego kontaktu ze sztuką sprowokuje też do czynniejszego udziału w życiu kulturalnym i zaszczepi nowe zwyczaje, np. wizyty w muzeach, przeglądanie albumów ze sztuką, podróże.

Promocja kultury i sztuki nordyckiej. Dotarcie do użytkowników, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z obszarem nordyckim i zaprezentowanie im tego regionu w przyjemny wizualnie i przystępny sposób. Regularna prezentacja dzieł sztuki z Północy oraz merytoryczny komentarz pozwolą na wprowadzenie do wiedzy o krajach nordyckich, zmierzenie się z ewentualnymi stereotypami o Północy tkwiącymi w polskiej świadomości, a także definicję ważnych pojęć i zjawisk związanych z tym obszarem kulturowym, np. różnic między Skandynawią a obszarem nordyckim. Projekt będzie okazją do zacieśnienia relacji polsko-nordyckiej poprzez edukację i animację społeczeństwa polskiego, np. poprzez wspólne działania.

Zwiększenie wiedzy osób dotychczas interesujących się kulturą nordycką, a może nawet mających kontakt ze sztuką nordycką podczas wizyt w muzeach czy studiów z zakresu skandynawistyki. Zaprezentowanie im dzieł sztuki z przystępnym komentarzem pozwoli pogłębić zrozumienie kultury nordyckiej, ale również w ciekawy sposób wprowadzi informacje z zakresu historii czy wiedzy o społeczeństwach obszaru północnego. Sztuka stanie się więc narzędziem do poznawania kultury nordyckiej, zrozumienia źródeł pewnych rozwiązań, jak i specyfiki państw Północy, cieszących się coraz większą popularnością wśród turystów i podróżników, a także emigrantów i ich rodzin.

Sztuka nordycka jest wciąż mało rozpoznawalna wśród polskiej publiczności, nawet miłośników sztuki czy specjalistów, dlatego jej prezentacja będzie okazją do wypełnienia luki w ogólnie przyjętym kanonie historii sztuki nauczanej w Polsce. Znawcom i amatorom sztuki wskazane zostaną intrygujące podobieństwa między sztuką nordycką a polską XIX i XX wieku, a także nowe tropy interpretacyjne i analityczne. Studenci kierunków artystycznych, jak i sami artyści znajdą nowe inspiracje, natomiast artyści już inspirujący się Północą będą mogli zaprezentować swoje dzieła w grupie Sztuka Północy i wypromować swoją twórczość w środowisku. Projekt daje też szansę na zorganizowanie wystaw sztuki nordyckiej.

Ogólne zainteresowanie innymi obszarami kultury nordyckiej wśród polskiej publiczności. Promocja sztuk wizualnych obszaru nordyckiego zaintryguje publiczność do sięgnięcia po inne teksty kultury krajów nordyckich, np. literaturę, kinematografię, design. Zaowocuje to zwiększeniem liczby książek autorów skandynawskich tłumaczonych na język polski, poszerzeniem repertuaru polskich kin o tytuły nordyckie, a także zainteresowanie polskiego konsumenta rozwiązaniami i sztuką użytkową pochodzącą z krajów nordyckich, bardziej wyrafinowanych niż oferta szwedzkiego sklepu meblowego na literę I. Lepsza i bardziej dynamiczna współpraca polsko- nordycka w zakresie kultury i gospodarki.

Sztuka islandzka na Instagramie:

https://www.instagram.com/p/CCqepDfogpG/?utm_source=ig_web_copy_link

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci